Middagsymposium


29 januari 2020


Bildung.city | Amsterdam

Programma

13.00 uur – Inloop
13.30 uur – Opening dagvoorzitter Judith van de Blokenhoeve.

Judith van de Blokenhoeve, GZ-psycholoog in opleiding tot specialist, supervisor VGCt® en Psychotraumatherapeut NtVP®, EMDR Europe practitioner, Orthopedagoog-Generalist, kinder- en jeugdpsycholoog NIP.

13.35 uur – Emotionele ontwikkeling bestaat niet

Na een korte blik op emoties door historici schakelen we via emoticons en theorieën over emoties naar knelpunten en conflicten in de ontwikkeling. Zo doorlopen we het thema van emotionele ontwikkeling, en ontdekken dat die niet bestaat. Maar wat moeten we er dan mee?

Jac de Bruijn, adviseur voor zorg en samenleving,  voorheen bestuurder Prisma, hoofd behandeling, GZ-psycholoog.

14.20 uur – Identiteitsgerichte psychotraumatherapie (IoPT): gezonde autonomie versterken bij sociaal emotionele problematiek van jongeren

In deze bijdrage wordt ingegaan op de identiteitsgerichte psychotraumatherapie (IoPT) van Prof.Dr. Franz Ruppert, psychotherapeut te München. IoPT kan worden ingezet om de sociaal-emotionele problematiek van jongeren als gevolg van (hechtings-)trauma te behandelen. Verder wordt ingegaan op de zelfresonantie-methode door middel van opstellingen van de zin van het verlangen. Er wordt uitgelegd wat dit is, hoe het te gebruiken en geïllustreerd aan de hand van praktijkvoorbeelden.

Walter de Vries is psychotherapeut en opleider in de Identiteitsgerichte Psychotraumatherapie (IoPT) en heeft een eigen praktijk Zielsbelang in Culemborg en Nijmegen.

15.05 uur – Pauze

15.35 uur – Een emotionele klus te klaren!

Een jeugdige cliënte ‘vertelt’, via de spreekster, haar verhaal. Er is een ‘klus’ te klaren in de jeugdzorg. Op Stap dus! Daarbij krijgen de jeugdigen die wij allen in zorg hebben niet alleen de regie (terug) op een oplossingsgerichte manier, met behulp van ‘Op Stap’, om zo gemotiveerd te worden voor hun behandeling. Deze middag krijgen ook de deelnemers tips en handvatten. Niet alleen in het boek dat ze meekrijgen. Samen met de spreekster zullen de deelnemers actief proberen hun doelen voor deze middag te bereiken!

Judith van de Blokenhoeve, GZ-psycholoog in opleiding tot specialist, supervisor VGCt® en Psychotraumatherapeut NtVP®, EMDR Europe practitioner, Orthopedagoog-Generalist, kinder- en jeugdpsycholoog NIP; tevens schrijfster van de methodiek ‘Op Stap’. 

16.30 uur – Borrel

17.00 uur – Afsluiting