Middagsymposium


29 januari 2020


Bildung.city | Amsterdam

Behandelen van sociaal-emotionele problematiek

Jeugdigen met gedragsproblemen in (24-uurs) zorg

 

Kinderen en jongeren in de (24-uurs)zorg hebben vaak gedragsproblemen van velerlei aard. Het is lastig, ook voor professionals, hier goed mee om te gaan. Er zijn geen echte 24-uurs interventies beschikbaar. Kortdurende behandelprogramma's zijn vaak gericht op het aanleren van praktische vaardigheden en niet op de onderliggende problematiek. De oorzaak ligt namelijk vaak in de sociaal-emotionele ontwikkeling en in hechtingsrelaties. Tijdens deze middag gaan we in op de sociaal-emotionele ontwikkeling. Wat is dat precies en hoe dit te behandelen op een voor ieder prettig manier? Ook komt (hechtings-)trauma aan bod.

 

Doelgroep

Groepsbegeleiders en professionals in de zorg aan jeugdigen in jeugdpsychiatrie, forensische jeugdzorg, orthopedagogische behandelcentra en ook professionals in de zorg aan jeugdigen met een lichte verstandelijke beperking en (complex) probleemgedrag. Ook professionals die jeugdigen behandelen met milde(re) problematiek zijn uiteraard van harte welkom! 

 

 

Bij deelname inbegrepen

 

Op Stap: Continu methodiek voor sociaal-emotionele ontwikkeling
Judith Van De Blokenhoeve 
t.w.v. €34,00
 

 

 

Deelnamekosten

Het tarief voor deelname aan deze inspirerende middag bedraagt € 149,- excl. BTW, dit is inclusief consumpties, boek en borrel.


Meer informatie over kortingen en de voorwaarden.